Forca është grua!

Gjatë këtyre kohëve të vështira që jemi duke kaluar prej vitit të shkuar, shumë gra e vajza janë hasur sërish me realitetin e ashpër të punës duke u rikthyer në kurbanë të një sistemi që nuk i favorizon.

Në Shqipëri, kjo situatë vështirësohet më shumë falë kushteve ekonomike, politike e sociale. Në këtë raport kërkimor gjejmë reflektimin e mendimit të vajzave e grave shqiptare të cilat shprehin eksperiencat e tyre në vendin e punës bashkë me arritjet, vështirësitë, paragjykimet dhe fitoret e tyre.

Ky studim vjen nga Msc. Evis Nasto dhe Ma. Enxhi Nasto, puna e të cilave është një pasqyrë e qartë e mjedisit të punës në Shqipëri për gratë dhe vajzat.

Raportet mund ti shkarkoni më poshtë në versionet Shqip/Anglisht .

NEW BLOG POSTS

The latest from Vigan